ar.sweden.se

Sveriges portal mot utlandet, Sweden.se, finns numera även på arabiska.

När Svenska Institutet skulle ta den svenska portalen, Sweden.se, till arabvärlden – Mellanöstern och Nordafrika, den så kallade MENA-regionen, mer precis – så vände de sig till Odd Alice. Resten av Sweden.se följer en förbestämd mall, men förutsättningarna är lite annorlunda för den arabiska versionen.

Dels är det språket som är annorlunda, arabiska använder inte bara ett annat alfabet än vad vi är vana vid, utan läses även från höger till vänster. Och dels är det materialkonsumtionen som skiljer sig, för man föredrar att titta på video snarare än läsa väldigt mycket text i den här delen av världen.

Det finns även en tredje faktor som begränsar den arabiska webbplatsen, och det är att majoriteten av alla uppkopplingar är av mobil karaktär. Det i sin tur betyder att vi inte kunde räkna med stabila bredbandsuppkopplingar som man traditionellt gjort i Sverige, men som nu bör börja ifrågasättas eftersom det finns fler mobila bredbandsabonnemang än fasta, vilket betyder att den arabiska versionen av Sweden.se behöver vara så snabbladdad som möjligt. Detta trots att stora delar av innehållet består av inbäddad video och illustrerande fotografier. Utöver det så är mobil uppkoppling väldigt dyr i den här regionen, vilket ställer ytterligare krav på att sidan är lätt – det ska ju inte kosta skjortan att läsa om Sverige, trots allt!

Den arabiska versionen av Sweden.se går ifrån den Episerver-plattform som flertalet av övriga versioner av Sweden.se bygger på, och använder i stället WordPress som publiceringsplattform. Vi valde WordPress för att det är lätt att jobba med, samt för att det betyder att vi kan göra en betydligt mer flexibel och snabbladdad sida, utan att det kostar för mycket.

Formspråket är enkelt och följer de stilmallar som finns för Sweden.se vad gäller färgval och huvudsaklig placering, om än anpassat för regionen samt de begränsningar vad gäller onödiga datamängder som finns.

Efter lanseringen 2011 framkom att stora delar av mobilanvändandet i regionen hade gått från Blackberry-plattformen, vilken vi anpassade och begränsade efter, till Android och iPhone/iPad. Därför vidareutvecklade vi sidan till att bli helt responsiv och därmed lättläst även på en modern smartphone – sidan anpassar sig helt enkelt till skärmens storlek utan att någon separat mobilversion behövs.

Så här ser ar.sweden.se ut på en iPhone