GB, Frisko och GB Glace

I samarbete med Halmstad-byrån Wly har vi byggt GB:s webbplats på tre språk på uppdrag av ägarna Unilever.

I ett nära samarbete med Halmstad-byrån Wly levererade vi en webbplats åt Unilever för deras glassvarumärken. Unikt för det här projektet var att det inte bara skulle vara tre olika språk – svenska, danska och finska – utan även att de tre varumärkena inte har något med varandra att göra utåt sett. Bakom kulisserna är det förstås en annan femma, och då en hel del av arbetet med sidorna sköts från svenska byråer så var det naturligt att använda sig av WordPress nätverksfunktionalitet.

GB:s svenska hemsida

Resultatet blev tre sajter:

I det här projektet jobbade Wly med designen och vi intog en rådgivande roll. Dels för att se till att designen inte blev för svår att jobba med för slutkund, och dels för att hjälpa Wly hitta en form som skulle kännas levande under en längre tid. Kunden ville ha en väldigt visuell webbplats, med tunga illustrationer och en lekfull design. Detta går utanför webben och syns även i reklamkampanjer i andra medier.

All tre webbplatserna underhålls av andra byråer, men vi gör fortfarande (april 2012) löpande underhållsarbete och diskuterar intressanta kampanjer samt sätt som kunden kan förlänga och vidareutveckla form och användande.

Finska GB Glace

Tack vare WordPress nätverksfunktionalitet är det inte svårt att driva flera webbplatser i samma installation. Om de olika webbplatserna däremot ska ha olika språk kan det blir komplicerat att underhålla. Det finns flera tillägg och lösningar som kan användas, som oftast är fallet när WordPress är inblandat.

I det här fallet har vi valt en kombination av språkfiler och inställningssidor utöver den uppenbara materialhanteringen som WordPress erbjuder. På så vis minimerar vi behovet för kunden att köpa konsulttimmar från extern part, något vi tycker är viktigt.

Den danska versionen heter Frisko

Extra intressant blir det när man jobbar med språk som det saknas egen kunskap i. För oss fann vi oss väldigt beroende av Wly samt deras översättningsbyrå för att den finska versionen skulle bli rätt. Det var en lärorik process som ytterligare understryker nödvändigheten i centrala kommunikationsverktyg i den här sortens projekt. Vi använde oss av Google Docs en hel del, främst för att det var hyfsat kompatibelt med översättningsbyråns leveranser, men i vanliga fall föredrar vi Basecamp för vår projekthantering.

Den danska webbplatsen var förstås desto lättare att handskas med, inte minst eftersom TDH har bott i Skåne och förstår danska bra. Blott likheterna med det svenska språket räckte dock för att göra sidan lättare att jobba med än den finska, och det betydde att vi snabbt kunde påpeka när översättningsbyrån missförstått meningen med delar av översättningen. Eftersom WordPress och andra system ofta bygger ihop resultat av lösa ord så kräver det en någorlunda teknisk person som slutgranskar översättningen samt inte minst den slutgiltiga webbplatsen innan lansering.