Importprojekt åt Bonnier

Vi flyttar Bonnier Tidskrifters magasinwebbar från Episerver till WordPress.

Vi har jobbat med Bonnier Tidskrifter i flera år, ett samarbete som fortfarande pågår. Importprojektet är ett av de större med Bonnier.

När importprojektet inleddes låg majoriteten av Bonnier Tidskrifters magasinwebbar – Teknikens Värld, Allt om Mat, Damernas Värld, med flera – på olika Episerver-plattformar. Med importprojektet flyttar vi dem till den redaktionella plattform vi tagit fram, vilken är byggd på WordPress. Det betyder att det första som skedde var att vi byggde den redaktionella plattformen, samt specificerade hur exporterna skulle se ut från Episerver-plattformarna. Exporterna utförs av leverantörer över hela världen, verifieras sedan av oss, och slutligen av Bonnier Tidskrifter samt respektive redaktion, innan webbplatsen kan importeras och flyttas till WordPress. Men det är förstås mer komplicerat än så – gamla länkar måste fungera, tillhörande bloggnätverk ska flyttas samtidigt, och en mängd småsaker ovanpå det.

Så här långt har en handfull magasinwebbar flyttats, och fler är planerade. Samtidigt används den redaktionella plattformen även till att lansera nya varumärken. Vi har byggt den redaktionella plattformen på sådant vis så att det ska vara lätt för Bonnier Tidskrifter att rulla ut nya webbplatser på egen hand. Det inkluderar kommunikation med annonsnätverk, interna såväl som externa, samt lättanpassade mallar.

Importprojektet syftar enbart till att flytta de befintliga webbarna, med den universal-layout de har, till WordPress, vilket sedan möjliggör ett högre utvecklingstempo för Bonnier Tidskrifters nätverk. Designmässigt har vi inte gjort något åt de olika webbplatserna i detta skede, men väl något som är planerat.

Bland de webbplatser som har flyttats redan ingår Allt om Mat, vars receptdatabas också flyttades. Vi konverterade innehållet och utökade den redaktionella plattformen med funktionalitet och gränssnitt för redaktionen att hantera receptdatabasen i WordPress. Detsamma gjordes åt Teknikens Värld, vars bilsidor lätt hanteras i WordPress med ett tillägg till den redaktionella plattformen.

Importprojektet fortlöper under 2015, varefter vi hoppas vara klara med att flytta magasinwebbarna. Efter importprojektets slutförande kan vi koncentrera oss på att vidareutveckla såväl plattformen som det redaktionella konceptet. Bonnier Tidskrifter är i framkant vad gäller redaktionella produkter på webben, och vi vill hjälpa dem fortsätta vara det.

Allt om Mat
Allt om Mat
Damernas Värld
Damernas Värld
Teknikens Värld
Teknikens Värld
Mama
Mama