Internetworld: Swedbank

Vi gjorde om Swedbanks webbplats på uppdrag av Internetworld, som en del i deras serie av sajtomgörningar.

På uppdrag av tidningen Internetworld tog vi fram vårt förslag för hur Swedbanks webbplats samt framför allt internetbank borde se ut. Projektet var en del i deras stående inslag där en byrå gör om en känd webbplats.

Artikeln publicerades i Internetworld nummer 1/2012 där även Thord D. Hedengren intervjuades.

Inloggad på internetbanken

Vi valde att göra om Swedbanks förstasida samt vyn för en användare inloggad i internetbanken. En sida som Swedbank har oerhört mycket material vilket idag presenteras med djupgående menyer och ett inte alltid så logiskt upplägg. Eftersom Swedbank säkerligen behöver merparten av det här materialet tillgängligt fokuserade vi på smart sökning för webbplatsen snarare än ett svåröverskådligt menysystem.

Vi fokuserade främst på:

  • Förenkling av förstasidan för att snabbt dra in besökaren till rätt del av sajten.
  • Snabb och smart sökning för att hitta rätt material över hela sajten.
  • Tydlig överblick över vad som intresserar användaren som inloggad.
  • Möjligt att sätta upp sparmål och få dem visuellt presenterade.
  • Smart taggning av transaktioner för tydlig budgetåtergivning.
Den nya förstasidan