Kvalitetsmagasinet

Förlaget Nordreporterns tidningar knyts ihop med WordPress, för bättre webbar.

Förlaget Nordreportern kontaktade Odd Alice för att flytta sina tidningar till WordPress. Först ut i nätverket är Kvalitetsmagasinet, vilken även fungerat som utvecklingsprojekt. Framöver kommer samma grundmall, vilken kan anpassas efter tidningens behov dels med hjälp av WordPress egna funktioner samt dels via barnteman för de mer avancerade sakerna, att användas för att lansera ytterligare tidningssidor.

Designmässigt har vi jobbat med Kvalitetsmagasinets element från den tryckta tidningen, men anpassat för webben. Webbplatsen anpassar sig dessutom till mobiltelefoner utan att ladda in en alternativ mobil version.

Nordreporterns journalister jobbar med ett eget system för artikelhantering. Systemet är baserat på Filemaker, och användas mot såväl de tryckta tidningarna som – numera – mot webben. Vi byggde en lösning som låter journalisterna publicera till WordPress-sajterna, samt möjliggör import av äldre artiklar inför varje tidnings webblansering. Detta betyder att Kvalitetsmagasinets redaktion kan fortsätta jobba i Nordreporterns system och skicka materialet till webben när det ska publiceras. Endast eventuell slutkorrigering för webben görs i WordPress egna administrationsgränssnitt, samt den faktiska publiceringen till webbsidan.

Artikel på Kvalitetsmagasinet
Artikel på Kvalitetsmagasinet