Nätaktivisterna

Ett antirasistiskt projekt riktat mot unga

Nätaktivisterna är ett projekt som jobbar för att uppmuntra och stötta unga antirasistiska aktörer på nätet. Vi tyckte det lät toppenbra, så gjorde med glädje deras webbplats.

Projektet var, för oss, tudelat. Dels så handlade det om en webbplats som presenterar projektet och agerar resurs för intresserade, och dels så är det en intern diskussionsplattform för delaktiga.

Formspråket är inspirerat av de illustrationer som tagits fram för Nätaktivisterna, och som används genomgående i kommunikationen kring projektet. Utöver det ville vi att webbplatsen skulle vara lätt att hitta på, och att det skulle vara självklart var intresserade kan anmäla sitt intresse för mer information, för hjälp, och så vidare. Vi tog även fram deras logotyp, med en tydlig symbol och ett formspråk som fungerar i flera olika färgkombinationer, vilket understryker projektets “alla lika alla olika”-tänk.

Diskussionsplatsen är i grund och botten ett forum som kräver inbjudan. Det viktiga här var säkerhet, eftersom antirasistiska aktörer kan vara utsatta för hot och förföljelse online. Därför är forumet inte öppet, vare sig för registreringar eller läsning, annat än för inbjudna.

Nätaktivisterna fungerar på alla enheter
Nätaktivisterna fungerar på alla enheter
Mobilen är förstås extra viktig med tanke på målgruppen
Mobilen är förstås extra viktig med tanke på målgruppen
Logotypen fungerar i olika färger
Logotypen fungerar i olika färger