Nutopia

Gult är fult? Nej, det är bloggen Nutopias självklara titelfärg.

Den lekfulla bloggen Nutopia är lite av ett hjärteprojekt för Odd Alice, och har engagerat hela företaget på ett eller annat vis. Det är kanske inte så konstigt, för Nutopia sprang ur Spelbloggen, vilken i sin tur grundades av Thord Daniel Hedengren, Malin Jonsson och Rickard Olsson – de båda förra är som bekant delägare i Odd Alice. Trots det publiceras Nutopia inte av Odd Alice, vi håller oss till produktion, istället är det Cylinder Labs AB som ger ut bloggen.

Nutopia är den naturliga förlängningen på Spelbloggen, en lekfull blogg om allt som är underbart. Men där Spelbloggen naturligtvis fokuserade på tv- och datorspel så tar Nutopia steget längre och skriver verkligen om allt mellan himmel och jord. Det betyder att det i ena sekunden kan vara en bokrecension, i andra ett citat, och i tredje en katt som klättrar i träd.

Den saliga blandningen av material passar förvisso bloggformatet väl, men det kräver ändå en del eftertanke. Bland annat jobbar Nutopia inte direkt med kategorier utan all materialsortering görs istället med taggar. Det är trots allt inte säkert att det som ter sig som en huvudsaklig inriktning är intressant nästas vecka – det är filosofin i alla fall.

Nutopia förlitar sig även på olika postformat för att särskilja notiser från övrigt innehåll, samt en speciell partnertaxonomi för att skicka material till partners via RSS.

Designmässigt var det förstås självklart att Nutopia skulle ha en lekfull form. Risken att besökarna skulle slå bakut, från stilrena Spelbloggen till helgula Nutopia, fanns förstås men designen föll väl ut och det har inte funnits anledning att byta.