Svenska Institutet

Ny lättanvänd webbplats, med stöd för lokala kontor och flera språk.

Odd Alice har jobbat med Svenska Institutet tidigare, bland annat med den arabiska versionen av sweden.se. Den här gången var det institutets egna hemsida som skulle fräschas upp samt förenklas. Vi valde WordPress som publiceringsplattform för projektet. Design och utveckling skedde parallellt med att Svenska Institutet tog fram sitt nya material, vilket gav en del svängar under projektets gång då förutsättningarna förändrades.

Förutsättningarna för den nya webbplatsen var att den skulle vara modern och lätt att använda, för såväl Svenska Institutets anställda som besökarna. Naturligtvis tog vi fram en responsiv design utefter den befintliga designmanualen, samt planerade en flexibel materialstruktur.

si.se

Svenska Institutets webbplats finns i flera versioner, beroende av kontor och språk. Utöver det behövde ett par enklare avskilda webbplatser integreras, varför vi valde att använda oss av WordPress inbyggda nätverksfunktion. Varje kontor fick sin egen webbplats, och kan därmed dra nytta av WordPress inbyggda lokaliseringsfunktionalitet utan några extra tillägg.

Nya si.se, inklusive de olika kontorens lokaliserade webbplatser, lanserades i februari 2013.

Nya si.se är förstås responsiv
Nya si.se är förstås responsiv