Veidekke Bostad och Bolig

Bostadssajt på svenska och norska

Som en del i förnyelsearbetet med Veidekke Bostad i Sverige, och Veidekke Bolig i Norge, så tog vi fram ny design till deras webbplatser. Målsättningen var att förnya och modernisera den design som togs fram av en annan byrå flera år tidigare.

Systemet bakom var – och är – detsamma som tidigare, så det här var främst ett designjobb. Några mindre förändringar behövdes göra i API:t eftersom behoven där skiljer sig mellan svenska Veidekke Bostad, och norska Veidekke Bolig.

Det är inga större skillnader på den svenska sajten (Veidekke Bostad), och den norska (Veidekke Bolig), annat än olika innehåll, samt en lokaliserad kodbas så att besökaren får rätt språk. Med samma kodbas kunde vi spara pengar åt Veidekke, samt snabba upp processen kring den nya designen.

Den nya designen är förstås responsiv
Den nya designen är förstås responsiv
Starkt bildspråk har alltid varit Veidekkes melodi
Starkt bildspråk har alltid varit Veidekkes melodi
Förstasidan erbjuder sökfunktion och puffingångar till det som är viktigt för Veidekke
Förstasidan erbjuder sökfunktion och puffingångar till det som är viktigt för Veidekke
Veidekke Bolig är förstås helt lokaliserad till norska
Veidekke Bolig är förstås helt lokaliserad till norska